UNIDANS és un projecte complex que involucra a socis de tres països europeus i es centra principalment en l’intercanvi transnacional d’experiències relacionades amb la dansa adaptada/unificada. El projecte contempla la implicació d’uns 100 entrenadors de dansa i voluntaris/país, els quals seran formats en l’àmbit de la dansa adaptada/unificada, i la d’unes 20 entitats no lucratives/país que treballin en l’àmbit de la inclusió social de persones amb discapacitat i/o la dansa/arts escèniques. Tots ells tindran l’oportunitat de formar part dels esdeveniments locals de networking UNIDANS.

Objectiu del projecte

L’objectiu del projecte és el de promoure l’educació en/a través de l’esport, parant especial atenció al desenvolupament d’habilitats per part dels entrenadors que treballen en l’àmbit de l’esport adaptat/unificat en general, i de la dansa adaptada/unificada en particular.

A qui ens dirigim

Telèfon

+40 31 4257298

Adreça

Constantin Noica 140 Street
Bucharest, Sector 6, 060057
Romania